שם המכרז קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
שם המכרז: מכרז קר"מ - נספח ב- 15 קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 23/10/2022 תאריך סגירת המכרז: 31/10/2022
שם המכרז: מכרז קר"מ - נספח א- 9 קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 23/10/2022 תאריך סגירת המכרז: 31/10/2022
שם המכרז: מכרז קר"מ - מסמך הבהרות והודעות למשתתפים קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 23/10/2022 תאריך סגירת המכרז: 31/10/2022
שם המכרז: מכרז קר"מ - -קריאה וניהול מרחוק של מדי מים ממוחשבים אספקה, התקנה, הקמה, תחזוקה, שירות ואחריות - קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 18/09/2022 תאריך סגירת המכרז: 31/10/2022
שם המכרז: מנהל פרוייקטים קטגוריה: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 11/05/2020 תאריך סגירת המכרז: 21/05/2020

חזור למכרזים פעילים