גודל פונט גודל פונט גודל פונט

עדכונים - עצמאות ובינוי צור הדסה

תאריך: 22/11/2020
תוכן:

תושבים יקרים,

אנו ממשיכים בעדכונים:

ועדה גאוגרפית:

בשבוע הבא, יום רביעי, 18.11.20, יתקיים הדיון החמישי והאחרון בוועדה הגאוגרפית בנושא "עצמאות צור הדסה". נפרסם את הקישור לזום לכשישלח אלינו.

התנגדויות:

* תוכנית המע"ר - ביום חמישי, 19.11.20, תאריך אחרון להגשת התנגדויות

להסבר מפורט על תוכנית המע"ר - לחץ כאן

כדי לסייע לכם, הכנו נוסח שלד להתנגדות "גנרית", אתם מוזמנים לעשות בה שימוש כפי רצונכם, לגרוע ולהוסיף נושאים, לנמק ולכתוב את דעתכם - לחץ כאן

אנו מעודדים את התושבים הרבים בישוב, ותיקים וחדשים כאחד, להגיש התנגדות עצמית מעבר לאלו שמוגשות.

 

* היער האנגלי פארק תעשיה, תעסוקה ומסחר המתוכנן להבנות משני צדיו של כביש 375.

חשיבות הקמת פארק תעשיה שייתן מענה תעסוקתי לתושבי בית"ר עילית מובנת, אך אנו סבורים כי יש לבצע זאת עם מספר התאמות חשובות על מנת שאזור תעשייה זה יממש את ייעודו כאזור תעסוקה לתושבי הסביבה, אבל שפגיעתו תהא מינימלית באיכות הסביבה ואורח החיים של תושבי צור הדסה בפרט ושאר האזור ככלל.

 

ההתאמות שאנו מבקשים לבצע:

א.  תעסוקה - הגדלת שטחי תעסוקה על חשבון שטחי תעשייה ומלאכה.

ב. תחבורה - הרחבת כביש 375 לכביש דו מסלולי כתנאי למתן היתר בנייה ושינוי תמהיל הייעודים על מנת לצמצם תנועת רכבים כבדים וצמצום תנועה לכיוון ירושלים.

ג. ביטחון - בשל המיקום של צור הדסה על קו התפר אנו מבקשים לקבל מענה בטחוני בתאום מול כל הגורמים המקצועיים כבר בשלב זה.

ד. ביוב – מתן פתרונות לביוב אשר יכולים להתמודד עם השפכים הצפויים ומתן היתר בנייה רק לאחר הקמתם בפועל.

ה. מופע נופי - צמצום מספר הקומות בבנייני הפארק וזאת על מנת שהבנייה תתאים לאופי הסביבה בה היא מוקמת.

ו. זיהום - צמצום שימושים במזהמים.

 

* מרכז מסחרי - רחוב רכסים – ביום שלישי ה - 10.11.20, התקיים דיון בנושא ההתנגדויות של המרכז המסחרי ברחוב רכסים בוועדה המחוזית. ועד צור הדסה, מברך על הקמת מרכז מסחרי זה, שכן הינו חלק ממנועי הצמיחה של היישוב, אך עיקר התנגדותנו נגעה במספר כשלים שאנו מבקשים להסדיר טרם מתן היתר לבינוי:

1. מתן מענה לשטחי ציבור –הסברנו בדיון שהמגרש שווק בטעות על ידי רמ"י כשטח מסחרי למרות שיועד בתכנית המתאר כשטח למבני ציבור. דרישתנו היא לקבל פתרון חלופי לגירעון שנוצר בשטחי הציבור כתוצאה משיווק המגרש כשטח מסחרי.

2. מתן מענה למצוקת החנייה שכבר קיימת ותגדל אף יותר לכשייבנה המרכז, באמצעות בניית חניון תת קרקעי וקומת חניה עילית נוספת.

3. שמירה על בינוי של שני מבנים בניי 2 ו - 3 קומות, בכדי להתכתב עם המופע הנופי בו נבנה המרכז המסחרי.

 

נמשיך לשתף אתכם ומזכירים שדלתנו פתוחה לשאלות ולמחשבות שלכם, בנושאי הליבה הללו ובכל נושא אחר - תמיד.


 

שלכם,

שלומי מגנזי, סגן ראש המועצה ומחזיק תיק צור הדסה

דלית רוסו, יו"ר הוועד