גודל פונט גודל פונט גודל פונט

מכרזי גיוס כוח אדם למנהלת צור הדסה

תאריך: 26/08/2019
תוכן:

הודעת דרושים - גיוס כוח אדם למנהלת צור הדסה

תיאור כללי -

צור הדסה, ישוב קהילתי סמי עירוני המשתייך, למרות גודלו, למועצה אזורית. הישוב מצוי בתקופת בנייה וקליטה של מאות יחידות דיור, ולקראת עצמאות ישובית. בימים אלו מוקמת מנהלת צור הדסה ותהליכי הגיוס של כוח האדם, בעיצומם.

דגשים לכלל התפקידים המוצעים –

כפיפות ארגונית – מנכ"לית הישוב.

היקף המשרה – מלאה, 100% משרה.

תחילת עבודה – מידי 08.2019 תיתכן קליטה מודולרית שתתפרס על פני כ 3 חודשים לכל היותר וזאת בהתאם ליכולת הארגון לקלוט את כלל בעלי התפקידים הנדרשים.

 

תנאי שכר – חוזה אישי.

 

התפקידים כוללים גם עבודה בשעות לא שגרתיות, לרבות זמינות בסופי שבוע, חגים וערבי חג.

הליך המיון משתנה בהתאם לתפקיד ויכלול ראיונות ו / או מבדקי התאמה על פי הצורך.

המועמדים מנועים מלעסוק במקצועם במסגרת עסק פרטי ו/או בכל עיסוק אחר במידה ונבחרו לתפקיד במנהלת הישוב. המועמדים מתחייבים שלא לעסוק ולא לטפל בכל עניין שיש בו משום ניגוד עניינים לתפקידם כעובדים של המנהלת.

במקרה של ריבוי מועמדים יבחרו 3 מועמדים מתאימים למשרה, אשר הם בלבד מתוך כל המועמדים יוזמנו להופיע בפני הועדה. הבחירה תעשה על יסוד המסמכים בלבד ו/או על יסוד ראיון מוקדם עם המועמדים ו/או חלקם, על פי שיקול דעתה הבלעדי של הועדה.

 

התפקידים המוצעים –

מס' מכרז 1/19 עוזר אישי למנכ"לית הישוב–משרת אמוןלחץ כאן.

מס' מכרז 2/19 מנהל פרויקטים. לפרטי המשרה לחץ כאן.

מס' מכרז 3/19 מנהל שפ"ע . לפרטי המשרה לחץ כאן.

מס' מכרז 4/19 מנהל תחום בטחון וחירום. לפרטי המשרה לחץ כאן.

 

על ההגשה לכלול -

  1. טופס שאלון אישי מלא הכולל פתיח אישי (חצי עמוד 4A) ותמונת פספורט במקום הייעודי בטופס.

       לטופס השאלון – לחץ כאן.

  1. קורות חיים - עמוד 4A אחד.
  2. שתי המלצות בכתב – אלו יכולים להיות הממליצים שכתובים בטופס השאלון האישי או אחרים.
  3. מסמכים נלווים המעידים על עמידה בתנאי הסף / בדרישות בהתאם לצורך.

 

המכרז מיועד לנשים ולגברים כאחד, ומנוסח בלשון זכר בכל הטפסים מטעמי נוחות בלבד.

פרטים נוספים ניתן לקבל בטלפון – 02-5346866 שלוחה 1.

הגשת מועמדות עד ליום 31.07.2019 בשעה 12:00.

הגשת מועמדות לכתובת מייל – [email protected]  או במסירה פיזית בשלושה העתקים.

בהצלחה.