גודל פונט גודל פונט גודל פונט

18.6 נבחרה מנכ"לית לישוב

תאריך: 14/07/2019
תוכן:

בישיבתה מתאריך 17.6.2019, החליטה ועדת הבחינה לבחירת מנכ"ל ליישוב צור הדסה לבחור בגב' לירז ארז לתפקיד מנכ"לית הישוב.

למכרז המנכ"ל ליישוב צור הדסה, שפורסם ב - 18.4.2019,  ניגשו 28 מועמדים, מתוכם עברו את שלב בחינת תנאי הסף 15 מועמדים.

בפועל, ועדת הבחינה ראיינה 14 מועמדים (עקב היעדרות מהארץ של אחד המועמדים בתקופת הראיונות)

לאחר הליך הראיונות האישיים, נבחרו שלושה מועמדים סופיים, אשר הופנו למרכז הערכה.

בתום תהליך הראיונות וקבלת חוות הדעת ממרכז ההערכה - נבחרה לירז ארז לתפקיד מנכ"לית הישוב.

 ועד צור הדסה מברך את גב' לירז ארז על בחירתה לתפקיד ומאחל לה ולישוב כולו הצלחה בתפקידה המאתגר.