סיכום ישיבת ועד 58 מתאריך 27.02.23

 עצמאות צור הדסה - לאור הקדמת הדיון בבג"ץ לסוף מאי, הוחלט לעלות שלב באסטרטגיה ולצרף איש מקצוע לניהול משברים ואסטרטגיה אשר יפעל הן מול כלל הגורמים הרלוונטיים והן מול התושבים. כמו כן הוחלט על הרחבת הפעולה המשפטית. כל זאת על מנת להבטיח היתכנות כלכלית לצור הדסה. 

חבר ועד חדש - אביב לוי נבחר פה אחד לחברות בועד. אביב פעיל מאוד בכיתת הכוננות היישובית ובעבר כיהן כיו"ר הועד. אביב משלים באופן מלא את צוות הועד ל11 נציגים.

הרחבת שיתופי פעולה עם הצופים - רועי פוקס ורועי תורן נציגי הצופים הגיעו לישיבת הועד על מנת להציג את הפעילות החשובה והברוכה של שבט "פסגות" ביישוב. סוכם על הרחבת שיתופי הפעולה בעיקר בתחומים הקהילתיים הכלל יישובים.

מגרש דדו והר כתרון - מנכ"ל היישוב עדכן על חידוש הדשא במגרש דדו וכן על פרוייקט הגינה המשותפת בגני הר כתרון במימון הועד.

רכז נוער וחינוך בלתי פורמלי - קיים צורך מיידי באיוש משרות אלו. הוחלט להרחיב את מעגל פרסום המשרות על מנת להגיע לקהלים נוספים.

תרבות צור הדסה - מיקי רכז התרבות שיתף בתוכניות האביב והקיץ הכוללות אירועי שיא בפארק צור הדסה, ערב שירי לוחמים ופעילויות לילדים. לאחר פסח יצא גאנט אירועים לתושב.

הפרוטוקולים המלאים של ישיבות הוועד מפורסמים באתר ועד צור הדסה בכתובת:
https://www.tzur-hadassa.org.il/52

פרוטוקול מלא של ישיבה 58 יעלה לאתר עם אישורו בישיבה 59.

מוזמנים להתעדכן בפייסבוק ובוואסטאפ שלנו, המשך שבוע מקסים☀️

עושים למענכם,
חברי ועד צור הדסה❤️