עצמאות צור הדסה - עדכון

בית המשפט העליון הוציא צו ביניים המונע הקמה חפוזה של היפרדות צור הדסה ללא ביצוע הליך תקין


בית המשפט העליון הוציא צו ביניים המונע הקמה חפוזה של היפרדות צור הדסה ללא ביצוע הליך תקין


בהחלטת שופטת בית המשפט העליון ר' רונן ניתן צו האוסר על משרד הפנים ומועצה איזורית מטה יהודה לבצע הליך חפוז של הפרדת צור הדסה מהמועצה.

תהליך הקמת המועצה נבלם בשלב זה וזוהי הצלחה אדירה לועד צור הדסה ולצוות המשפטי המייצג את ועד הישוב. יותר מכל, זוהי בשורה טובה מאוד לתושבים.

להזכירכם כי בדיון שנערך בתחילת השבוע משרד הפנים ומועצה אזורית מטה יהודה היו נחושים מאוד להפריד אותנו לעצמאות גרעונית.
ההצעה של משרד הפנים כי מימון הגרעון יגיע מהעלאת מיסים לתושבים, היא בגדר תשובה חסרת אחריות לחלוטין.

אנו שמחים שבית המשפט קשוב ומבין את התהליך הגרוע שמציע משרד הפנים והמועצה מטה יהודה.
שכן תהליך זה יגרום לירידה משמעותית במתן השירותים לתושבים וביכולת של צור הדסה להתמודד עם אתגרים גדולים יותר.

ועד צור הדסה ימשיך להילחם ולהבטיח בטחון כלכלי ואיכות שירותים לכלל תושבי צור הדסה.

עובדים למענכם
חברי ועד צור הדסה