חזון הישוב

לפניכם חזון הישוב שנוסח ע"י חברי הועד וחתום על ידם: