פרוטוקולים וסדר יום

סינון:
טבלת פרוטוקולים
שם הפרוטוקול תאריך פרוטוקול
סדר יום ישיבת ועד 52 11.09.22 צפייה
פרוטוקול ישיבת ועד 51 05.09.22 צפייה
סדר יום ישיבת ועד 51 04.09.22 צפייה
סדר יום ישיבת ועד 50 25.07.22 צפייה
פרוטוקול ישיבת ועד 50 25.07.22 צפייה
פרוטוקול ישיבת ועד 49 19.07.22 צפייה
סדר יום ישיבת ועד 49 18.07.22 צפייה
פרוטוקול ישיבת ועד 48 11.07.22 צפייה
סדר יום ישיבת ועד 48 08.07.22 צפייה
פרוטוקול ישיבת ועד 47 25.06.22 צפייה
סדר יום ישיבת ועד 47 23.06.22 צפייה
פרוטוקול ישיבת ועד 46 20.06.22 צפייה
סדר יום ישיבת ועד 46 19.06.22 צפייה
פרוטוקול ישיבת ועד 45 חלק ב' 06.06.22 צפייה
פרוטוקול ישיבת ועד 45 חלק א' 23.05.22 צפייה
סדר יום ישיבת ועד 45 22.05.22 צפייה
פרוטוקול ישיבת ועד 44 04.04.22 צפייה
סדר יום ישיבת ועד 44 03.04.22 צפייה
פרוטוקול ישיבת ועד 42 10.02.22 צפייה
פרוטוקול ישיבת ועד 41 31.01.22 צפייה
קישור לישיבת ועד 41 31.01.22 צפייה
סדר יום ישיבת ועד 41 30.01.22 צפייה
קישור לישיבת ועד 40 18.01.22 צפייה
פרוטוקול ישיבת ועד 40 18.01.22 צפייה
סדר יום ישיבת ועד 40 17.01.22 צפייה
פרוטוקול ישיבת ועד 39 + תקציב מאושר 2022 25.11.21 צפייה
סדר יום ישיבת ועד 39 24.11.21 צפייה
סדר יום ישיבת ועד 38 04.10.21 צפייה
פרוטוקול ישיבת ועד 38 04.10.21 צפייה
סדר יום ישיבת ועד 37 31.08.21 צפייה
פרוטוקול ישיבת ועד 37 31.08.21 צפייה
סדר יום ישיבת ועד 36 26.07.21 צפייה
פרוטוקול ישיבת ועד 36 + דוח כספי מבוקר 2020 26.07.21 צפייה
סדר יום ישיבת ועד 35 13.06.21 צפייה
פרוטוקול ישיבת ועד 35 13.06.21 צפייה
פרוטוקול ישיבת ועד 34 11.05.21 צפייה
סדר יום ישיבת ועד 34 10.05.21 צפייה
פרוטוקול ישיבת ועד 33 26.04.21 צפייה
סדר יום ישיבת ועד 33 25.04.21 צפייה
פרוטוקול ישיבת ועד 32 22.03.21 צפייה
סדר יום ישיבת ועד 32 21.03.21 צפייה
פרוטוקול ישיבת וועד 31 11.03.21 צפייה
סדר יום ישיבת ועד 31 07.02.21 צפייה
פרוטוקול ישיבת ועד 30 12.01.21 צפייה
סדר יום ישיבת ועד 30 28.12.20 צפייה
פרוטוקול ישיבת וועד 29 29.11.20 צפייה
סדר יום ישיבת ועד 29 23.11.20 צפייה
פרוטוקול ישיבת וועד 28 02.11.20 צפייה
סדר יום ישיבת ועד 28 25.10.20 צפייה
פרוטוקול ישיבת וועד 27 15.10.20 צפייה
סדר יום ישיבת ועד 27 22.09.20 צפייה
פרוטוקול ישיבת ועד 26 16.09.20 צפייה
מכתב ניב ויזל - אמיר קדמון 16.09.20 צפייה
סדר יום ישיבת ועד 27+++ישיבה מבוטלת 06.09.20 צפייה
סדר יום ישיבת ועד 26 30.08.20 צפייה
פרוטוקול ישיבת וועד 25 16.08.20 צפייה
סדר יום ישיבה מס 25 09.08.20 צפייה
פרוטוקול ישיבת וועד 24 22.07.20 צפייה
סדר יום ישיבת ועד 24 08.07.20 צפייה
פרוטוקול ישיבת ועד 23 02.07.20 צפייה
סדר יום ישיבת ועד 23 28.06.20 צפייה
פרוטוקול ישיבת ועד 22 10.06.20 צפייה
סדר יום ישיבת ועד 22 09.06.20 צפייה
פרוטוקול ישיבת וועד 21 21.05.20 צפייה
סדר יום ישיבת וועד 21 04.05.20 צפייה
סדר יום ישיבת וועד 20 22.03.20 צפייה
פרוטוקול ישיבת וועד 20 22.03.20 צפייה
פרוטוקול ישיבת ועד 19 20.02.20 צפייה
סדר יום ישיבת וועד 19 19.02.20 צפייה
פרוטוקול ישיבת ועד 18 21.01.20 צפייה
תקציב 2020 21.01.20 צפייה
סדר יום ישיבת ועד 18 20.01.20 צפייה
סדר יום ישיבת ועד 17 19.12.19 צפייה
פרוטוקול ישיבת ועד 17 19.12.19 צפייה
סדר יום ישיבת ועד 16 24.11.19 צפייה
פרוטוקול ישיבת ועד 16 24.11.19 צפייה
פרוטוקול ישיבת ועד 15 29.10.19 צפייה
סדר יום ישיבת ועד 15 28.10.19 צפייה
סדר יום ישיבת ועד 14 18.09.19 צפייה
פרוטוקול ישיבת ועד 14 18.09.19 צפייה
סדר יום ישיבת ועד 13 18.08.19 צפייה
פרוטוקול ישיבת ועד 13 18.08.19 צפייה
סדר יום ישיבת ועד 12 17.07.19 צפייה
פרוטוקול ישיבת ועד 12 17.07.19 צפייה
סדר יום ישיבת ועד 11 29.05.19 צפייה
פרוטוקול ישיבת ועד 11 29.05.19 צפייה
פרוטוקול ישיבת ועד 10 17.04.19 צפייה
סדר יום ישיבת ועד 10 17.04.19 צפייה
סדר יום ישיבת ועד 9 10.04.19 צפייה
פרוטוקול ישיבת ועד 9 10.04.19 צפייה
פרוטוקול ישיבת ועד 8 12.03.19 צפייה
סדר יום ישיבת ועד 8 12.03.19 צפייה
סדר יום ישיבת ועד 7 06.03.19 צפייה
פרוטוקול ישיבת ועד 7 06.03.19 צפייה
סדר יום ישיבת ועד 6 13.02.19 צפייה
פרוטוקול ישיבת ועד 6 13.02.19 צפייה
סדר יום ישיבת ועד 5 02.02.19 צפייה
פרוטוקול ישיבת ועד 5 02.02.19 צפייה
סדר יום ישיבת ועד 4 09.01.19 צפייה
פרוטוקול ישיבת ועד 4 09.01.19 צפייה
סדר יום ישיבת ועד 3 19.12.18 צפייה
פרוטוקול ישיבת ועד 3 תקציב 2019 19.12.18 צפייה
סדר יום ישיבת ועד 2 11.12.18 צפייה
פרוטוקול ישיבת ועד 2 11.12.18 צפייה
סדר יום ישיבת ועד חגגית ראשונה 1 20.11.18 צפייה
פרוטוקול ישיבת ועד 1 20.11.18 צפייה
סדר יום ישיבת ועד 55 20.10.18 צפייה
פרוטוקול ישיבת ועד 55 20.10.18 צפייה
סדר יום ישיבת ועד 54 14.08.18 צפייה
פרוטוקול ישיבת ועד 54 14.08.18 צפייה
פרוטוקול ישיבת ועד 53 - דוח כספי 2017 02.08.18 צפייה
סדר יום ישיבת ועד 53 26.06.18 צפייה
סדר יום ישיבת ועד 52 17.05.18 צפייה
פרוטוקול ישיבת ועד 52 17.05.18 צפייה
סדר יום ישיבת ועד 51 12.05.18 צפייה
פרוטוקול ישיבת ועד 51 12.05.18 צפייה
סדר יום ישיבת ועד 50 10.04.18 צפייה
פרוטוקול ישיבת ועד 50 10.04.18 צפייה
סדר יום ישיבת ועד 49 27.02.18 צפייה
פרוטוקול ישיבת ועד 49 27.02.18 צפייה
סדר יום ישיבת ועד 48 30.01.18 צפייה
פרוטוקול ישיבת ועד 48 30.01.18 צפייה
סדר יום ישיבת ועד 47 30.12.17 צפייה
פרוטוקול ישיבת ועד 47 ( נספח תקציב 2018 ) 30.12.17 צפייה
סדר יום ישיבת ועד 46 22.11.17 צפייה
פרוטוקול ישיבת ועד 46 22.11.17 צפייה
סדר יום ישיבת ועד 45 01.11.17 צפייה
פרוטוקול ישיבת ועד 45 01.11.17 צפייה
סדר יום ישיבת ועד 44 17.10.17 צפייה
פרוטוקול ישיבת ועד 44 17.10.17 צפייה
פרוטוקול ישיבת ועד 43.5 27.08.17 צפייה
סדר יום ישיבת ועד 43.5 27.08.17 צפייה
סדר יום ישיבת ועד 43 26.07.17 צפייה
פרוטוקול ישיבת ועד 43 26.07.17 צפייה
פרוטוקול ישיבת ועד 42 20.06.17 צפייה
סדר יום ישיבת ועד 42 20.06.17 צפייה
סדר יום ישיבת ועד 41 21.05.17 צפייה
פרוטוקול ישיבת ועד 41 כולל דוח כספי 2016 21.05.17 צפייה
סדר יום ישיבת ועד 40 29.04.17 צפייה
פרוטוקול ישיבת ועד 40 29.04.17 צפייה
סדר יום ישיבת ועד 39 28.03.17 צפייה
פרוטוקול ישיבת ועד 39 28.03.17 צפייה
סדר יום ישיבת ועד 38 28.02.17 צפייה
פרוטוקול ישיבת ועד 38 28.02.17 צפייה
סדר יום ישיבת ועד 37 24.01.17 צפייה
פרוטוקול ישיבת ועד 37 24.01.17 צפייה
סדר יום ישיבת ועד 36 13.12.16 צפייה
פרוטוקול ישיבת ועד 36 13.12.16 צפייה
סדר יום ישיבת ועד מספר 35 09.11.16 צפייה
פרוטוקול ישיבת ועד 35 09.11.16 צפייה
סדר יום ישיבת ועד 34 21.09.16 צפייה
פרוטוקול ישיבת ועד 34 21.09.16 צפייה
סדר יום ישיבת ועד מספר 33 16.08.16 צפייה
פרוטוקול ישיבה מספר 33 16.08.16 צפייה
סדר יום ישיבת ועד מספר 32 05.07.16 צפייה
פרוטוקול ישיבה מספר 32 05.07.16 צפייה
סדר יום ישיבת ועד ייעודית 14.6.16 14.06.16 צפייה
פרוטוקול ישיבה יעודית בנושא קיטנות קיץ 14.06.16 צפייה
פרוטוקול ישיבה יעודית 10.6.16 10.06.16 צפייה
סדר יום ישיבת ועד ייעודית 10.6.16 10.06.16 צפייה
פרוטוקול ישיבה מספר 30 (דו"ח כספי מבוקר 2015) 31.05.16 צפייה
סדר יום ישיבת ועד מספר 30 31.05.16 צפייה
סדר יום ישיבת ועד מספר 29 04.05.16 צפייה
פרוטוקול ישיבת ועד מספר 29 04.05.16 צפייה
פרוטוקול ישיבה מספר 28 19.04.16 צפייה
סדר יום ישיבת ועד מספר 28 19.04.16 צפייה
סדר יום ישיבת ועד מספר 27 15.03.16 צפייה
פרוטוקול ישיבה מספר 27 15.03.16 צפייה
סדר יום ישיבת ועד מספר 26 26.01.16 צפייה
פרוטוקול ישיבה מספר 26 26.01.16 צפייה
סדר יום ישיבת ועד מספר 25 15.12.15 צפייה
פרוטוקול ישיבה מספר 25 15.12.15 צפייה
סדר יום ישיבת ועד מספר 24 27.10.15 צפייה
פרוטוקול ישיבה מספר 24 27.10.15 צפייה
סדר יום ישיבת ועד מספר 23 25.08.15 צפייה
פרוטוקול ישיבה מספר 23 25.08.15 צפייה
סדר יום ישיבת ועד מספר 22 28.07.15 צפייה
פרוטוקול ישיבת ועד מספר 22 28.07.15 צפייה
סדר יום ישיבת ועד מספר 21 16.06.15 צפייה
פרוטוקול ישיבה מספר 21 16.06.15 צפייה
סדר יום ישיבת ועד מספר 20 19.05.15 צפייה
פרוטוקול ישיבה מספר 20 19.05.15 צפייה
סדר יום ישיבת ועד מספר 19 14.04.15 צפייה
פרוטוקול ישיבה מספר 19 14.04.15 צפייה
סדר יום ישיבת ועד מספר 18 10.03.15 צפייה
פרוטוקול ישיבה מספר 18 10.03.15 צפייה
פרוטוקול ישיבה מספר 17 04.02.15 צפייה
סדר יום ישיבת ועד מספר 17 03.02.15 צפייה
פרוטוקול ישיבה מספר 16 30.12.14 צפייה
פרוטוקול ישיבת ועד מספר 15 15.11.14 צפייה
סדר יום ישיבת ועד מספר 15 15.11.14 צפייה
פרוטוקול ישיבת ועד מספר 14 09.11.14 צפייה
סדר יום ישיבת ועד מספר 14 09.11.14 צפייה
פרוטוקול ישיבה מספר 13 02.11.14 צפייה
סדר יום ישיבה מספר 13-ישיבה שלא מן המניין בדלתיים סגורות 02.11.14 צפייה
פרוטוקול ישיבה מספר 12 05.10.14 צפייה
סדר יום ישיבה מספר 12 05.10.14 צפייה
פרוטוקול ישיבה מספר 11 02.09.14 צפייה
פרוטוקול ישיבה מספר 11 - תוספת 02.09.14 צפייה
סדר יום ישיבה מספר 11 02.09.14 צפייה
פרוטוקול ישיבה מספר 10 30.07.14 צפייה
סדר יום ישיבה מספר 10 30.07.14 צפייה
פרוטוקול ישיבה מספר 9 14.07.14 צפייה
סדר יום ישיבה מספר 9 14.07.14 צפייה
פרוטוקול ישיבה מספר 8 28.06.14 צפייה
סדר יום ישיבה מספר 8 28.06.14 צפייה
תיקון לפרוטוקול ישיבה מספר 5 25.05.14 צפייה
פרוטוקול ישיבה מספר 7 17.05.14 צפייה
סדר יום ישיבה מספר 7 17.05.14 צפייה
פרוטוקול ישיבה מספר 6 01.05.14 צפייה
סדר יום ישיבה מספר 6 01.05.14 צפייה
פרוטוקול ישיבה מספר 5 08.04.14 צפייה
סדר יום ישיבה מספר 5 08.04.14 צפייה
הקצאת שטח לעיר הנוער 30.03.14 צפייה
פרוטוקול ישיבה מספר 4 11.03.14 צפייה
סדר יום ישיבה מס' 4 11.03.14 צפייה
פרוטוקול ישיבת ועד מס 4 11.03.14 צפייה
פרוטוקול ישיבה מספר 3 18.02.14 צפייה
סדר יום ישיבה מס' 3 18.02.14 צפייה
2 22.01.14 צפייה
1 (ועד חדש) 08.01.14 צפייה
מסמך קוי יסוד ועד צור הדסה 2014 08.01.14 צפייה
68 05.11.13 צפייה
67 27.08.13 צפייה
תיקון לפרוטוקול 66 11.08.13 צפייה
הבהרה לפרוטוקול 66 11.08.13 צפייה
66 02.07.13 צפייה
65 21.05.13 צפייה
64 09.04.13 צפייה
63 12.02.13 צפייה
62 02.01.13 צפייה
61 18.12.12 צפייה
60 20.11.12 צפייה
59 07.11.12 צפייה
58 23.09.12 צפייה
57 12.09.12 צפייה
56 24.07.12 צפייה
55 27.06.12 צפייה
54 08.05.12 צפייה
53 15.04.12 צפייה
52 28.02.12 צפייה
51 31.01.12 צפייה
50 04.01.12 צפייה
49 30.11.11 צפייה
48 01.11.11 צפייה
47 07.10.11 צפייה