מרכז חלוקת דואר צור הדסה

שעות פעילות מרכז חלוקת הדואר:

בימים א',ב' ג',ד',ה'      16:00-18:30 

**********************************

** אנו ניזונים מהעדכון שדואר ישראל מעביר לנו ואין אנו אחראיים לא על שעות הפתיחה ולא על פרסומם.**