מחלקת גביה צור הדסה

בוועד צור הדסה פועלת מחלקת גבייה, בה ניתנים שירותי גבייה בתחומי הארנונה, מיסי ועד, ביטחון, מים וביוב.

גביית מים וביוב- ועד צור הדסה הינו ספק המים של הישוב. רשום ברשות המים כרשאי לספק מים לתושביו בתחומו, ומחוייב לגבות על פי תעריפים הנקבעים ע"י רשות המים.

היטל שירותי שמירה- גביית ההיטל נעשת בהתאם לחוק העזר למטה יהודה (שירותי שמירה), התשע"ז 2016.

גביית ארנונה- הצו נקבע ע"י מליאת המועצה האזורית מטה יהודה, ומקבל אישור שר הפנים.

מיסי ועד- הצו נקבע על פי צו המועצות האזוריות/ מקומיות באישור המועצה ובכפוף להוראות חוק ההסדרים

במשק המדינה.


 

שעות פעילות המחלקה:

בימים: א',ג',ה'- בין השעות 8:30-15:30

יום ב'- בין השעות: 8:30-18:00

יום ד' - אין קבל קהל

 

מוקד תשלומים המופעל ע"י חברת מילגם call  

072-2755431

שעות פעילות המוקד: 

בימים א-ה בין השעות 8:00-20:00 ובימי ו' וערבי חג בין השעות 8:00-12:00

המוקד הוא לתשלומים בלבד.

לכל מידע אחר יש ליצור קשר עם מחלקת גבייה באמצעות המייל gviya@tzh.org.il או בטלפון 02-5346866.

 

 

הנחות במיסים

כשאר הרשויות המקומיות בארץ, מועצה אזורית מטה יהודה מעניקה הנחות בארנונה בהתאם לחוקי המדינה ולתקנות משרד הפנים.

הנחות ניתן להגיש במחלקת גבייה במטה יהודה בלבד. במידה וההנחה מאושרת היא מדווחת לישוב.

יש לשלוח בקשה למייל liata@m-yehuda.org.il

לרשימת ההנחות המלאה - לחצו כאן

 

אישור העדר חובות לטאבו / למשכנתא

אישור זה ניתן מהמועצה האזורית לרשם המקרקעין, ובו המועצה מאשרת כי לבעל הנכס אין חובות למועצה בגין הנכס.

אישור המועצה ניתן לאחר שכל התשלומים בגין ארנונה, מיסי ועד, אגרות ביוב, היטלי ביוב, שמירה והיטלי השבחה שולמו במלואם במזומן.  

יש לפנות במייל galita@m-yehuda.org.il

לקבלת מידע על אישור מהמועצה - לחצו כאן

 

יש לפנות לוועד הישוב במייל לקבלת אישור סילוק חובות תקף ל- 3 חודשים.

מייל מחלקת גבייה: gviya@tzh.org.il

 

בקשה להנחה בגין נכס ריק / שיפוץ

בקשה לפטור נכס ריק

ניתן להגיש רק אם הנכס ריק מחפץ ומאדם. הפטור מוגבל לתקופה מירבית של עד 6 חודשים באופן מלא וחד פעמי, ועד 6 חודשים נוספים בהנחה של 66.66% בלבד, מיום הודעת הבעלים בכתב, וזאת על פי צו המיסים של מטה יהודה.

בקשה לפטור נכס בשיפוץ

יש להגיש בתחילת השיפוץ, בכתב למחלקת גבייה מטה יהודה.

ההנחה ניתנת למיסי הארנונה ומיסי הועד בלבד.

את ההנחה ניתן להגיש רק במחלקת גבייה במטה יהודה, במידה וההנחה מאושרת היא מדווחת לישוב.

לקבלת מידע על ההנחה - לחצו כאן

תשלום באמצעות הוראת קבע 

הוראת קבע בנקאית

חשבון הבנק יחויב כל 15 לחודש בפריסה של 12 חודשים.

בנוסף תינתן הנחה של 2% בארנונה ובמיסי הישוב.

לטופס הרשאה לחיוב חשבון הבנק - לחצו כאן

לידיעתכם, אין צורך לגשת פיזית לבנק.

ניתן לפתוח הרשאה דרך אפליקציית/ אתר הבנק, להקליד קוד מוסד 23815 ולשלוח אישור למייל של מחלקת גביה צור הדסה gviya@tzh.org.il .

 

הוראת קבע אשראי

הכרטיס יחויב בתאריכים 5-6 לכל חודש, בפריסה של 12 חודשים.

הוראת קבע בכרטיס אשראי אינה מזכה ב 2% הנחה.

לטופס הוראת קבע בכרטיס אשראי - לחצו כאן

את האישור להוראת קבע יש לשלוח למייל: gviya@tzh.org.il

ניתן לבטל את הוראת הקבע בכל עת וללא תנאי. יש להודיע למחלקת גבייה בכתב / במייל בהקדם. יש לוודא אישור קבלת המייל על ידי המחלקה.

 

שינוי מחזיקים בנכס

 

את המיסים מחויב לשלם כל מי שגר או מחזיק בדירה/ בנכס. חלה חובת דיווח לעדכן את המועצה / ועד הישוב לשינוי מחזיקים בנכס.

חשוב מאוד שבעל נכס או שוכר בנכס ידווח לוועד המקומי על כניסה/עזיבה של הנכס במועד, וימסור הודעה על שינוי בזהות המחזיקים בנכס בכתב.

מחזיק שלא הודיע לוועד הישוב על עזיבת הנכס ודאג להעביר את חיוב הארנונה משמו, ימשיך להיות מחויב בתשלומי המיסים והמים.

ניתן להגיע למחלקת גבייה בצור הדסה או לשלוח את המסמכים למייל הגבייה  gviya@tzh.org.il.

 

להלן המסמכים להגשה:

חוזה שכירות/ חוזה מכר חתום

צילום ת.ז של השוכרים/ קונים כולל ספחים

טופס חילוף צרכן במים- לחצו כאן 

 

 

הצהרת מספר נפשות בנכס לצורך הקצבה במים

לכמות הדיירים הרשומים ביחידת דיור יש חשיבות גדולה לצורך קביעת כמות המים המוכרת ליחידת דיור. כל דייר ביחידת מגורים זכאי לכמות של 7 מ”ק לחודשיים בתעריף מים נמוך.

בהתאם להוראות כללי המים (קביעת כמות מוכרת) תשע”ו 2016, כמות הדיירים ליחידת דיור, לצורך קביעת כמות מוכרת ליחידת הדיור, תיקבע על פי הרישום במרשם האוכלוסין.

שימו לב! בהעדר דיווח, וכן במקרים של נפש אחת, הכמות המוכרת תקבע ל-2 נפשות בלבד.

ילדים מעל גיל 18 יש להגיש ת.ז + ספח בנפרד.

 יש להגיש במייל למחלקת גבייה:

* צילום ת.ז וספחים מעודכנים ממשרד הפנים

* טופס הצהרה למספר נפשות- לחצו כאן

 

בקשה להקלה בתשלום מים בגין נזילת מים

באם זוהתה חריגה בצריכת המים בעקבות נזילה, תוכלו להגיש בקשה להקלה בתשלום חשבון המים. תהליך זה מוכר בכללי תאגידי המים והביוב (אמות מידה לשרות) , תשע”א-2011, שנקבעו על ידי רשות המים.

תנאים להכרה בגין נזילה:

אם איתרת נזילה בצנרת הפרטית, וצריכת המים גבוהה ביותר מ 50% מהצריכה הרגילה שלך, באפשרותך לפנות לספק המים בבקשה להכיר בצריכה חריגה הנובעת מנזילה.

לא תוכל לבקש הקלה בתשלום אם חלפה יותר מחצי שנה מתום התקופה עבורה אתה מבקש הקלה.

שים לב! את ההקלה ניתן לבקש:

במד מים משויך (פרטי) רק פעם אחת בכל 12 חודשים

במד מים ראשי רק פעם אחת בכל 24 חודשים.

 

הצנרת הפרטית באחריותך. על מנת להימנע מתקלות חוזרות, מומלץ לבדוק את תקינות הצנרת הפרטית בביתך כבר בעת תיקון הנזילה.

 

 יש למלא טופס בקשה להקלה בתשלום בגין נזילה, ולצרף קבלה על תיקון נזילה בנכס.

  לטופס בקשה להקלה בתשלום בגין נזילה - לחצו כאן

 

הליך הזיכוי בגין הנזילה

לאחר הגשת המסמכים נבדוק את הצריכה בתקופה בה אירעה הנזילה, בהתאם להצהרה שהתקבלה, ונשווה אותה עם הצריכה בתקופה מקבילה בשנה הקודמת.

אם אכן קיים הפרש בין הצריכות, העומד על 150% ומעלה, יזוכה התושב בגין הצריכה, בהתאם לתעריף המופחת שנקבע על ידי רשות המים.

 

 

שאלות נפוצות והתשובות עליהן

שאלה: קיבלתי שובר שנתי מהמועצה לתשלום עד ה 15/1. השובר הגיע ב 16/1. האם התשלום יישא ריבית?
תשובה: המועצה האזורית תאפשר את ביצוע התשלום עד- 31.1 ללא ריבית והצמדה.


שאלה: אני משלם את תשלומי הארנונה ומיסי הוועד באופן קבוע בהו"ק. האם אני צריך להתייחס לשובר התשלום שנשלח אלי ?
תשובה: המועצה האזורית מאפשרת לתושביה לבחור האם ברצונם לשלם את הארנונה ומסי הוועד מראש לכל שנת הכספים. באותה העת, יכולים התושבים לבחור לשלם ב- 6 תשלומים במועדים הנקובים בצו המסים של המועצה לשנת התשלום. אם הנך משלם את הארנונה ומסי הוועד בהסדר הוראת הקבע מול הוועד המקומי, מומלץ לך להרים טלפון למוקד הטלפוני כדי לאמת את הפרטים. בהינתן הסדר הוראת קבע מול הוועד המקומי, אין חובה לשלם את הארנונה ומסי הוועד מראש לכל השנה. בתוך כך נדגיש, כי השובר השנתי שקיבלת מהמועצה, נושא בחובו גם את שומת הארנונה שנערכה עבורך לשנת הכספים הספציפית וייתכן שתרצה לתעד זאת בספרייתך.

לידיעת המשלמים בכרטיסי אשראי

בעקבות הפעלת תקן PCI (אבטחת מידע לסליקת כרטיסי אשראי), תושבים שיבקשו לשלם את חשבונותיהם במענה הקולי או דרך אתר הרשות, יתבקשו להקליד את 3 הספרות האחרונות בגב כרטיס האשראי.

טפסים להורדה:

לחצו כאן