קרן המלגות לחוגים

קרן המלגות  הוקמה לפני מספר שנים ביוזמה של תושבים בישוב וממומנת מכספי המועצה המקומית. היוזמה נועדה לתת אפשרות שווה לכל ילד/ה בישוב, לקחת חלק בחוגי העשרה בתחומים בהם הוא מגלה עניין. הועדה דנה בבקשות בדיסקרטיות מלאה ובוחנת אותם  על-פי קריטריונים, שנקבעו ואושרו.

 אופן הגשת בקשה למלגה

תושבים הזקוקים למלגה, מוזמנים  להעביר את בקשתם למזכירות המועצה המקומית, או למנהל מחלקת הספורט עד לתאריך 16.11.23
על הפנייה להיות מנומקת ועל מגישי הבקשה לפרט את הכנסותיהם, מצבם המשפחתי ומקור התעסוקה שלהם.
המבקשים יהיו רשאים לערער בכתב על החלטות הועדה בתוך שבוע מיום קבלת התשובה והמקרה יידון בוועדה שנית.

 הקריטריונים לקבלת מלגה

א. ילדים תושבי צור הדסה בלבד.
ב. עדיפות לגילאי יסודי עם רצון להכליל גם ילדים בוגרים וצעירים יותר.
ג.  עדיפות לילדים למשפחות  עם קשיים כלכליים המוכרות ע"י גורמי הרווחה.

ד. בפניה של משפחות שאינן מוכרות על ידי גורמי הרווחה ונמצאות בקשיים כלכליים, יש לפרט: הכנסות, תעסוקה, מצב משפחתי ובקשה מנומקת.
ה. בקשות למלגה יש להגיש עד למועד נקוב, כפי שיפורסם מידי שנה.

- הדיון בבקשות יהיה לגבי כל ילד/ה בנפרד על פי הצרכים שנמסרו, אך תינתן עדיפות לפיזור המלגות באופן הוגן בין המשפחות.
- תינתן עדיפות לילד/ה שלא נתמכו עד כה ע"י קרן המלגות, על פי שיקול דעתה של הועדה.
- רשימת החוגים כוללת את החוגים הפועלים בשיתוף עם המועצה המקומית צור הדסה.

להורדת טופס הבקשה - לחצו כאן