להלן השעות הקבועות לפעילות הספריה
- ימי א' 19:00-15:00
- ימי ב' 19:00-15:00
- ימי ג' הספריה סגורה
- ימי ד' הספריה סגורה
- ימי ה' 19:00-17:00
- ימי ו' 14:00-12:00

הספריה תפעל בימים ובשעות אלו באופן קבוע.
במידה ויהיו שינויים נודיע על כך באופן נקודתי.