בתי כנסת ומקווה

בתי כנסת ביישוב

מרכז רוחני צור הדסה - שכונת העמק אורן רוסו 054-4701086
 הר כיתרון - "היכל דוד ורחל הראל ז"ל"                              ר' יעקב דאנה 053-7296369
הצור והצוהר - שכונת העמק                         הרב לוי קופר 050-6905490
קהילת שי"ר חדש  הרבה סיון נבון - שובל 050-6214890
בית הכנסת המאוחד בשכונה הוותיקה חיים ולדנברג 054-5898103
קהילת עמיצור יאיר 050-6247948
קהילת צור ישראל ר' ד"ר יצחק בן דוד 054-5396492
מקווה - לנשים בלבד בלנית - שרה קופר https://www.mikvezh.com/