בימים אלו בוחנת המועצה את האפשרויות השונות בכל הקשור למימון הסעות תלמידי צור הדסה למוסדות חינוך מחוץ לישוב (תלמידי חוץ).
מדיניות המועצה בנושא ההסעות לשנות הלימודים תשפ"ה תפורסם בהקדם ולפני תום מועד הרישום לשנת תשפ"ה.

בברכה,

תומר מוסקוביץ
ראש המועצה המקומית צור הדסה