רישום מוקדם לבעלי צרכים מיוחדים - הנגשה

אם אתם או ילדכם זקוקים להתאמה פיזית (הנגשה) של המוסד החינוכי (בשל מוגבלות), המחייבות התארגנות מיוחדת לשנת הלימודים הבאה, ניתן להגיע לאגף גני ילדים במועצה בתיאום מראש בטלפון: 054-9655973 או בכתובת הדואר האלקטרוני: [email protected]
ולבצע רישום מוקדם לפני תחילת תקופת הרישום.

לידיעתכם, עפ"י חוזר מנכ"ל משרד החינוך תשע"ב/4(א) - הקדמת הרישום לילדים בעלי צרכים מיוחדים הזקוקים להנגשה פיזית של המוסד החינוכי: "...הילדים זכאים להירשם במשרדי מחלקת החינוך ברשות המקומית שבה הם מתגוררים במהלך חודש יוני של השנה הקלנדרית הקודמת למועד התחלת שנת הלימודים בפועל, קרי כ-15 חודשים לפני הכניסה למוסד החינוכי ללימודים בפועל..."

לחוברת "הנגשה פרטנית לתלמיד ולהורה" שהופקה ע"י משרד החינוך לחצו כאן