הנחות ארנונה

הנחה בארנונה תינתן למחזיק בנכס בלבד. תושב הזכאי לשתי הנחות ייהנה מהנחה אחת בלבד. (הגבוהה מבניהן). 
כתנאי למתן הנחה בארנונה, על מבקש ההנחה להירשם במרשם האוכלוסין (תעודת זהות) כתושב צור הדסה, וכמחזיק בנכס לגביו מוגשת בקשת ההנחה.

התקופה להגשת הבקשות:
ניתן להגיש את הבקשה להנחה עבור שנת הכספים 2024.
החל מ-1 בינואר 2024 ועד 30 ביוני 2024 בלבד, למעט תושבים שיתאכלסו לאחר מועד זה.
הגשת הבקשה תבוצע על גבי טפסים מיוחדים שניתן לקבלם במחלקת הגבייה או ניתנים להורדה באתר זה.

הבקשה תהייה חתומה ע"י המגיש, בצירוף מסמכים נלווים המאמתים את זכאותו כדין.
לבקשה, יש לצרף תצלום מסמכים ואישורים שיעידו על המצב.
בקשה שלא תוגש עם כל המסמכים והאישורים המתאימים לא תטופל ותוחזר לפונה.

תושב שקיבל הנחה בארנונה ולא פרע את מלוא יתרת החוב עד 31 בדצמבר באותה שנה, תבוטל ההנחה בארנונה ותוסף ליתרת החוב, כולל תוספת ריבית והצמדה כחוק.

הנחה לצמיתות (אוטומטי):
אין צורך למלא טופס מידי שנה. ההנחה ניתנת ע"י רשימות ממשרדי הממשלה הרלבנטיים. חלק ניכר מההנחות ניתן אוטומטית עפ"י רשימות משרדי הממשלה והמוסד לביטוח לאומי.
הנחה קבועה שאינה אוטומטית - הנחה כגון: הורה יחיד, גמלת מזונות וכו' יש צורך למלא כל שנה טופס מחדש.

מניעת כפל הנחה:
מחזיק הזכאי ליותר מהנחה אחת בגין דירת מגורים, יקבל את ההנחה הגבוהה מבין ההנחות להן הוא זכאי.

הנחה יחסית:
מי שהחזיק בנכס בחלק של שנת הכספים, שהוטלה בעבורו הארנונה, תינתן לו הנחה בשיעור יחסי למספר החודשים שהחזיק בנכס...

 

שימו לב - ניתן להגיש בקשות להנחה לשנת 2024 עד לתאריך 30.6.2024.

מקבלי הנחה הורה יחיד ומשרת מילואים פעיל- זה הזמן להגיש בקשות לשנת 2024.

לנוחיותכם השקנו טפסים מקוונים:

הורה יחיד  משרת מילואים פעיל

*אנו ממליצים להגיש את הבקשה להנחה דרך המחשב הביתי.
 

באפשרותכם להגיש את הבקשה להנחות, בצירוף המסמכים הנדרשים, גם באמצעות המייל הבא: [email protected]

להלן המסמכים הנדרשים לקבלת הנחה- הורה יחיד:

 • טופס בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה לדירת מגורים- לחצו כאן
 • טופס הצהרת הורה יחיד- לחצו כאן
 • צילום ת.ז וספח פתוח- מעודכן בכתובת הנכס.
 • במידה ופרוד/ה- אישור על פתיחת הליכים של שנתיים לפחות או במקרה שלא נפתח הליך, אישור על שהייה במקלט לנשים מוכות לפי חוק סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי, התשנ"ב-1992
 • במידה וגרוש/ה- תעודת גירושין והסכם גירושין (הסכם משמורת)
 • במידה ואלמן/נה- תעודת פטירה
 • במידה ועגונה- אישור מהמוסד לביטוח לאומי
 • במידה ומתגורר בבית חייל/ת בשירות צבאי או מתנדב/ת בשירות לאומי- תעודת חוגר/שירות לאומי, וצילום ספח תעודת הזהות של משרת/ת או מתנדב/ת שירות צבאי או לאומי כמתגורר/ת בנכס שעליו מבוקשת ההנחה.

שימו לב -
|גם אם בעבר קבלתם הנחה זו ממטה יהודה, מסמכים אלו הינם חובה על מנת להמשיך ולקבל את ההנחה.

להלן המסמכים הנדרשים לקבלת הנחה- משרת מילואים פעיל:

 • טופס בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה לדירת מגורים- לחצו כאן
 • צילום ת.ז וספח פתוח- מעודכן בכתובת הנכס.
 • אישור רשמי מצה"ל על שירות מילואים פעיל או תעודת משרת מילואים בתוקף

לידיעתכם: בקשות עם מסמכים חסרים לא יענו לא יטופלו ולא ישמרו.

להלן רשימת מקבלי הנחות

לחצו כאן

מחלקת גבייה
מועצה מקומית צור הדסה