ארנונה

מהי ארנונה?

הארנונה העירונית הינה על פי מהותה מס המשולם לקופת העירייה למימון מכלול שירותים ציבוריים הנדרשים לקיום אורח חיים תקין אותם מספקת העירייה לתושביה.
שירותים ציבוריים אלה כוללים בין היתר אספקת שירותים שוטפים בתחום תברואה וניקיון, תאורת רחובות, תחזוקת כבישים ומדרכות, פיתוח גנים ציבוריים, הקמת מבני ציבור ומוסדות חינוך ומכלול שירותים ומתקנים אחרים לרווחת תושבים.
הארנונה היא מס חובה עירוני עבור מנעד שירותים רחב ואינה מהווה תשלום תמורת שירות ספציפי כזה או אחר. אי לכך אין להתנות את החובה לשלמה במתן אותו שירות.

חוק ההסדרים במשק המדינה קובע מידי שנה בעבור כל הרשויות המקומיות בארץ את שיעורי העלאת הארנונה המרבית המותרת וכן את עקרונות סיווג הנכסים וכללי ההנחות.

צו המסים העירוני המפורסם בכל שנת כספים, קובע את שיעורי הארנונה וסיווגי הנכסים.

חישוב שטח לחיוב ארנונה (מגורים)

סכום חיוב הארנונה מחושב לפי כמות מ"ר (מטר רבוע) שטח הנכס ברוטו, על פי התעריף הקבוע לכל מ"ר בצו המסים של מועצה מקומית צור הדסה.

"שטח ברוטו" מידות חוץ בכל הקומות כולל מרחבים מוגנים, מרתפים, חדרי שירות, חדרי מדרגות, מרפסות מקורות, מחסנים, עליות גג וחניות מקורות. שטחים משותפים בכל חלקי המבנה, יחולקו בין המחזיקים, ויהוו חלק אחד מן השטח הכולל של המבנה שבהחזקת כל מחזיק.

מתי משלמים את הארנונה?

לפי תקנות החוק, את הארנונה לשנת 2024 יש לשלם עד 15.2.2024.
המשלם את הארנונה מראש לשנת 2024 עד ליום 15.2.2024 אף יקבל הנחה של 2% מחיוב הארנונה השנתי.
קיימת גם אפשרות לשלם את הארנונה בשישה תשלומים דו-חודשיים בתאריכים הבאים:
1/1/2024 , 1/3/2024, 1/5/2024, 1/7/2024, 1/9/2024, 1/11/2024.

משלם ארנונה לשיעורין ב 6 שוברי תשלום, יחויב בתוספת הפרשי הצמדה בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה ) התש"מ 1980.

תושבים המשלמים באמצעות הוראת קבע בנק נהנים מפריסה של 12 תשלומים חודשיים (במקום שישה תשלומים דו-חודשיים)  ובהנחה בשיעור של 2%.

בחיוב הראשון לשנת הכספים 2024, תקבלו חשבון משולב לתשלום הארנונה הכולל שני ספחים:

  • הספח העליון מיועד למעוניינים לשלם את הארנונה מראש לכל השנה ולקבל הנחה של 2% על חיוב הארנונה. (כאמור, למשלמים עד 15.2.2024)
  • הספח התחתון מיועד למעוניינים לשלם רק את החשבון התקופתי לחודשים 1-2/2020 בלבד.

המועצה אינה ששה לנקוט באמצעים נגד החייבים. בידכם האפשרות להימנע מאי הנעימות ומהוצאות מיותרות.
אנא הקפד/י לשלם במועד וחסוך הוצאות מיותרות ואי נעימויות.

השגה / ערר על חיוב ארנונה

בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) תשל"ו 1976- והתקנות שהותקנו לפיו. מי שמחויב בתשלום ארנונה כללית רשאי תוך 90 ימים מיום קבלת הודעת התשלום השנתית להשיג עליה לפני מנהל הארנונה על יסוד טענה מטענות אלה:

  1. הנכס שבשלו נדרש התשלום איננו מצוי באזור כפי שנקבע בהודעת התשלום.
  2. נפלה טעות בציון סוג הנכס,  גודלו או השימוש בו.
  3. הוא איננו נחשב "מחזיק" כמשמעותו בסעיפים 1 ו 269- לפקודת הרשויות.

מנהל הארנונה ישיב להשגה בתוך 60 יום מיום קבלת ההשגה.
הרואה עצמו מקופח מתשובת מנהל הארנונה על השגתו רשאי תוך 30 יום מיום שנמסרה לו התשובה, לערער עליה לפני ועדת ערר לענייני ארנונה.
על החלטת ועדת ערר ניתן להגיש ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 30 יום מיום מסירת ההחלטה.

צו המיסים לשנת 2024

אישור השרים לצו המיסים

 

טופס הודעת עזיבת נכס להורדת הטופס  לטופס המקוון
טופס הודעת מחזיק בנכס להורדת הטופס לטופס המקוון


* לטפסים הנ"ל חובה לצרף טופס הליך שינוי מחזיקים בנכס (מים)