בואו לעבוד איתנו - למועצה מקומית צור הדסה דרושים:

שירותי תחזוקה תיקון מחשבים ושרתים - מכרז פומבי 02/2023

שימו לב,

לאור המצב הבטחוני מצ"ב הודעה על הארכת תאריכים במכרז


לפרטים נוספים והגשת המכרז


מצ"ב תשובות הבהרה למשתפי המכרז

מציעים המעוניינים להפנות שאלות בקשר לפנייה זו, מוזמנים להעלותן בכתב באמצעות דוא"ל [email protected]
על הפונה מוטלת האחריות לוודא את קבלת הפנייה בטלפון 02-5346866.


לאחר הארכת התאריכים במכרז,
המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה הינו - יום חמישי, 09/11/2023 בשעה 12:00 בצהריים.
המועצה תהיה רשאית שלא להשיב לשאלות שיתקבלו לאחר המועד האמור.

יובהר כי לא יהיה מענה בעל פה על שאלות, ובהתאם לכך רק תשובות בכתב תחייבנה את המועצה.
השאלות והתשובות יופצו בפקס ו/או בדואר אלקטרוני לכל המשתתפים שרכשו את מסמכי ההליך.


את ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה, עליה יהיה כתוב "שירותי תחזוקה תיקון מחשבים ושרתים"
בצירוף כל המסמכים הנדרשים בתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי המועצה עד המועד האחרון להגשת
הצעות שנקבע ליום רביעי, 22/11/2023, עד השעה 12:00.

  • המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד
  • רק פניות מתאימות תענינה

בהצלחה,
מועצה מקומית צור הדסה