בואו לעבוד איתנו - למועצה מקומית צור הדסה דרושים:

רופא/ה וטרינר/ית רשותי - מכרז 06/24

:תיאור התפקיד
פיקוח על בעלי חיים ומזון מן החי, לצורך שמירת בריאות הציבור, מניעת מטרדים והפצת מחלות
ומניעת צער בעלי חיים בתחומי הרשות ובסביבתה, בכפוף לחוקים, לתקנות, לחוקי העזר של
הרשות ובהתאם להנחיות וסמכות הגופים הרגולטורים בתחום (משרד הפנים, הבריאות,
(החקלאות, הגנת הסביבה והרשות המקומית

לפרטים נוספים והגשת המכרז
לחצו כאן


היקף משרה: 33%
כפיפות: למנהל אגף התפעול
.הסכם העסקה: בהתאם לדירוג רופאים וטרינרים. המשרה הינה סטטוטורית

המודעה כתובה בלשון זכר אך מיועדת לנשים ולגברים כאחד


הגשת מועמדות עד לתאריך ה-15.4.24

בהצלחה
אגף משאבי אנוש
מועצה מקומית צור הדסה