טופס הסכמה לקבלת חשבון במייל

מצוין בחשבון התקופתי בחלק השמאלי העליון
מצוין בחשבון התקופתי בחלק השמאלי העליון
אישור
אישור * שדה חובה