מצוין בחשבון התקופתי בחלק השמאלי העליון
מצוין בחשבון התקופתי בחלק השמאלי העליון
אישור
אישור (חובה) שדה חובה