מזכירות הישוב - מיטל 02-5346866
סייר בטחון 24 שעות ביממה 6412*
יאיר קמייסקי - יו"ר הועד 054-4554223
שחר מור - מנכ"ל 052-8119645
אחראי בטחון- יוסי לוי סרי 050-8670681
רב"ש - דני כהן 050-4062021
שוטר קהילתי- צביאל אליה 050-6273828
מוקד תשלומים אוטומטיים גבייה 072-2755431