מזכירות

טבלת אנשי קשר - מזכירות
שם תפקיד טלפון נייד מייל
תומר מוסקוביץ ראש המועצה המקומית 02-5346866 054-7786024 [email protected]
יהודה שווייגר מנכ"ל 02-5346866 [email protected]
אורנה ימיני מ"מ גזבר 02-5346866 [email protected]
שחר מור מנהל תפעול 02-5346866 052-8119645 [email protected]
שחר בן עמי יועץ משפטי 02-5346866 [email protected]
מזכירות המועצה 02-5346866 [email protected]

גבייה - ספק חיצוני

טבלת אנשי קשר - גבייה - ספק חיצוני
שם תפקיד טלפון נייד מייל
שרון שמואל מנהלת מחלקת גביה 02-5346866/2 [email protected]  
רוית בן ארוש נציגת גביה 02-5346866/2 [email protected]
טלי קורן נציגת גביה 02-5346866/2 [email protected]

ביטחון

טבלת אנשי קשר - ביטחון
שם תפקיד טלפון נייד מייל
יוסי לוי סרי קב"ט המועצה 050-8670681 [email protected]
אוהד כנר קב"ט מוסה"ח וממונה חירום רשותי 052-2989951 [email protected]
דני כהן  רכז ביטחון שוטף 050-4062021
צביאל איליה שוטר קהילתי 050-6273828
סייר  סיור יישובי  6412*

תרבות וקהילה

טבלת אנשי קשר - תרבות וקהילה
שם תפקיד טלפון נייד מייל
מיקי רוזנבאום רכז תרבות 02-5346866 [email protected]
איתן מאי מנהל מחלקת ספורט 02-5367547 [email protected]

מחלקת שפ"ע

טבלת אנשי קשר - מחלקת שפ"ע
שם תפקיד טלפון נייד מייל
אלירן פרץ מנהל ניקיון ותחזוקה 052-7026864 [email protected]
שמחי רובין גנן ראשי ואחזקה 052-8888839