חברי הועד המקומי

רשימת חברי הועד המקומי
תמונה שם ותפקיד טלפון נייד דואר אלקטרוני

 

 

יאיר קמייסקי

יו"ר הוועד

054-4554223

 

[email protected]

דורון איילון
חבר ועד
050-8531383 [email protected]
עירית טוויג רביב

חברת ועד

052-4767257 [email protected]
אייל ביבר
חבר ועד
050-6528585 [email protected]

מירב זמיר 

חברת ועד

050-5555354 [email protected]
 

אמיר אזרחי

חבר ועד

050-4383606 [email protected]
אסתר זזון
חברת ועד
  [email protected]
 
שלום דהן
חבר ועד
  [email protected]
דותן אהרון
חבר ועד
  [email protected]
תומר טיילו
חבר ועד
050-8870633 [email protected]