מזכירות הישוב 02-5346866
סייר בטחון 24 שעות ביממה 6412*
מנכ"ל היישוב - שחר מור 052-8119645
מנהל אחזקה - שמחי רובין 02-5346866
אחראי בטחון - יוסי סרי לוי 050-8670681
מש"ק בטחוני- דני כהן 050-4062021
שוטר קהילתי- צביאל אליה 050-6273828

מחלקת הגבייה - מענה טלפוני

02-5346866

שלוחה 2

מוקד הגבייה - תשלומים בכרטיס אשראי 24/7 072-2755431